Mateusz Gancewski

  • Nauczany przedmiot: historia
  • Stopień awansu zawodowego: stażysta
  • W Jadwidze od: 2021 roku

 

Dodatkowe kwalifikacje:

  • Doktor nauk humanistycznych (w zakresie historii), adiunkt w Katedrze Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji UMCS; Specjalizacje zawodowe: pedagogiczna (studia podyplomowe), archiwistyczna, edytorstwo źródeł historycznych. Biegła znajomość języka angielskiego i francuskiego;

zainteresowania: kultura i historia Francji oraz Włoch, literatura piękna, sport, muzyka, podróże, kuchnia śródziemnomorska;

sukcesy: finaliści olimpiad historycznych. ;