Renata Adasik

  • Nauczany przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2020 roku

 

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca w kl. 1a-3a SP (2021 – 2024);
  • koordynator konkursów szkolnych i pozaszkolnych

zainteresowania: psychologia, ogrodnictwo, wędrówki po urokliwych zakątkach Polski;

sukcesy: Uśmiech ucznia każdego dnia w szkole, jego zaangażowanie i czerpanie przyjemności z nauki;

motto: Największe bogactwo, to robienie tego, co kochasz.
Największe bogactwo, to żyć radując się niewielkimi rzeczami.