Urszula Dobrowolska

  • Nauczany przedmiot: język hiszpański (w szkole podstawowej i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2007 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

  • wychowawca klasy 7b-8b (2018-2020)
  • licencjonowany egzaminator TELC
  • egzaminator maturalny
  • opiekun praktyk pedagogicznych

sukcesy:  moimi największymi sukcesami są sukcesy moich uczniów