Urszula Dobrowolska

  • Nauczany przedmiot: język hiszpański (w szkole podstawowej i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
  • W Jadwidze od: 2007 roku

Inne funkcje w szkole:
wychowawca klasy 1B-4B LO (2020/2024)

Dodatkowe kwalifikacje:

  • licencjonowany egzaminator TELC
  • egzaminator maturalny
  • opiekun praktyk pedagogicznych

sukcesy:  moimi największymi sukcesami są sukcesy moich uczniów