Wioletta Wach

  • Nauczany przedmiot: język polski (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2008 roku

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca klasy 3cG (2018/2019)

Dodatkowe kwalifikacje:

  • studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji
  • ukończona specjalność logopedyczna w ramach studiów polonistycznych