Wioletta Wach

  • Nauczany przedmiot: język polski (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2008 roku

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca klasy 4a – 8a SP (2019-2024)

Dodatkowe kwalifikacje:

  • studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji
  • ukończona specjalność logopedyczna w ramach studiów polonistycznych