Nauczyciel nieobecnyGodzina
lekcyjna
KlasaNauczyciel zastępującyPrzedmiot / Opis
Ładowanie…
Zastępstwa aktualizowane są automatycznie każdego dnia o godzinie 18:00