2018-09-29 >> pielgrzymka maturzystów do Częstochowy ze zwiedzaniem Krakowa