Agnieszka Kaletka

  • Nauczany przedmiot: historia, WOS (szkoła podstawowa)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2001 roku

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca klasy 4a-8a (2022/2027)

Dodatkowe kwalifikacje:

  • instruktor tańca ludowego

Inna działalność:

przygotowywanie poloneza na bale gimnazjalne i studniówkowe, przygotowywanie przedstawień szkolnych;

zainteresowania:  taniec, teatr, podróże;

sukcesy:  najbardziej cieszę się, kiedy uczniowie zniechęceni wcześniej do historii zaczynają dostrzegać w niej intrygujący świat tajemnic a w sobie chęć do ich odkrywania;

motto: staram się cieszyć każdym dniem, dostrzegać w ludziach to, co dobre, rozwijać pasje i pracować nad swoimi wadami…