Agnieszka Kowalska

  • Nauczany przedmiot: Wychowanie fizyczne
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2017 roku

 

Inne funkcje w szkole:

  • Instruktor piłki siatkowej

 

Dodatkowe kwalifikacje:

  • Trener pływania, instruktor piłki siatkowej, instruktor fitness – nowoczesne formy gimnastyki;

motto: „Nigdy nie trać cierpliwości. To jest ostatni klucz, który otwiera drzwi.”;