Aleksandra Łoncka-Winiarczyk

  • Nauczany przedmiot: język hiszpański (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
  • W Jadwidze od: 2017 roku

zainteresowania: kultura Hiszpanii, szwedzkie kryminały, podróże, wycieczki rowerowe

motto: „Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować” – Konfucjusz.