Alicja Juszczak

  • Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od:  roku 2019

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca klas 1a-3a SP (2020-2023)

Dodatkowe kwalifikacje:

  • pedagog terapeutyczny

zainteresowania: psychologia

sukcesy: odnieść sukces to kłaść się spać z wewnętrznym spokojem : – )