Aneta Dolepska-Kurczak

  • Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2019 roku

 

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca w kl. 1a-3a SP (2022 – 2025);

 

Dodatkowe kwalifikacje:

  • pedagog;
  • logopeda;
  • nauczyciel języka angielskiego w klasach 1-3;