Beata Zatorska-Słoboda

  • Nauczany przedmiot: język polski
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
  • W Jadwidze od: 2022 roku

 

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca w kl. 5b-8b SP  (2022-2026);

 

Dodatkowe kwalifikacje:

  • egzaminator egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty;
  • ukończona specjalność edytorska w ramach studiów polonistycznych;
  • studia podyplomowe: metodyczno-pedagogiczne;
  • nauczanie języka obcego: język angielski;
  • studia podyplomowe: wiedza o kulturze;

zainteresowania: wspinaczka górska, kino włoskie, literatura norweska;

motto: „Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu” (Dan Brown);