Danuta Kurczab

 • Nauczany przedmiot: język polski (liceum), dociekania filozoficzne (liceum)
 • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
 • W Jadwidze od: 1997 roku

Inne funkcje w szkole:

 • bibliotekarz;

Dodatkowe kwalifikacje:

 • instruktor teatralny;
 • egzaminator maturalny;

Dodatkowe kwalifikacje:

 • nauczyciel przedmiotu dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą
 • instruktor teatralny
 • egzaminator maturalny

Inne funkcje w szkole:

 • bibliotekarz
 • instruktor teatralny

zainteresowania:  historia sztuki, pisanie ikon, biografie -zwykłe i niezwykłe;

sukcesy:  Wyróżnienie Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL FUNDATION za działalność w Stowarzyszeniu „Dialog i Współpraca” za działalność na rzecz porozumienia ludzi różnych kultur, narodów i religii;

motto: „Zamiast narzekać na ciemności, zapal choć jeden płomień”.