Danuta Kurczab

  • Nauczany przedmiot: język polski (liceum), dociekania filozoficzne (szkoła podstawowa)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
  • W Jadwidze od: 1997 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

  • nauczyciel przedmiotu dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą
  • instruktor teatralny
  • egzaminator maturalny

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca klasy 1C – 3C LO (2019-2022)
  • bibliotekarz
  • instruktor teatralny

zainteresowania:  historia sztuki, ikony, biografie – zwykłe i niezwykłe;

sukcesy:  Bóg jeden wie…

motto: “…niech nadzieja świata i nieodkryta ziemia się w dali uśmiecha, nim ci się wszystko zmieni w stół w miskę w tapczan w sofę z orzecha.”