Emily Lenartowicz

  • Nauczany przedmiot: Native English
  • Stopień awansu zawodowego: stażysta
  • W Jadwidze od: 2021 roku

 

Inne funkcje w szkole:

  • Zajęcia dodatkowe

zainteresowania: 

sukcesy: 

motto: