Ewelina Siek

  • Nauczany przedmiot: Historia, WOS
  • Stopień awansu zawodowego: stażysta
  • W Jadwidze od: 2021 roku

 

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca w kl. 4b-8b SP (2022-2027);
  • Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Dodatkowe kwalifikacje:

  • ukończona specjalizacja archiwalna w ramach studiów historycznych;
  • kurs Montessori do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
  • chórzystka (schola dominikańska);

zainteresowania: literatura (ze szczególnym uwzględnieniem polskiej literatury powojennej), poezja, historia, literatura dziecięca i ilustracja, polska piosenka literacka, życie artystyczne lat 50 i 60, sztuka, tworzenie własnych utworów literackich, prace plastyczne, gra aktorska i aktywność teatralna, śpiew;

sukcesy: moim największym życiowym sukcesem jest praca w szkole 🙂

motto: „Można wygrać lub można przegrać, ale nie można (…) rezygnować.” Marek Hłasko;