Iwona Kusz

  • Nauczany przedmiot: matematyka (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
  • W Jadwidze od: 2011 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

  • informatyka

Dodatkowe funkcje w szkole:

  • wychowawca klasy 1C-4C LO (2019-2023)

Inna działalność:

  • członek Ogólnopolskiej Grupy Roboczej „Geometria Cabri” oraz „Matematyka i Komputery”
  • członek Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji MatematycznejStowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego
  • organizator obozów naukowych dla młodzieży uzdolnionej matematycznie

zainteresowania:  MATEMATYKA, poezja, fizyka, filozofia, muzyka klezmerska, turystyka górska i rowerowa

sukcesy:  twórcza radość młodzieży z odkrywania matematycznego świata;

motto: „Nie tak ważne,żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało” – J.Korczak;