Iwona Matuszewska

  • Nauczany przedmiot: język polski (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
  • W Jadwidze od: 1997 roku

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca klasy 1D-4D LO (2019-2023)

Dodatkowe kwalifikacje:

  • ukończone studia podyplomowe „Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą”
  • egzaminator egzaminu maturalnego