Joanna Brzozowiec

  • Nauczany przedmiot: Język rosyjski
  • Stopień awansu zawodowego: stażysta
  • W Jadwidze od: 2023 roku