Jolanta Kulicka

  • Nauczany przedmiot: Zajęcia artystyczne i opiekuńcze
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel początkujący
  • W Jadwidze od: 2019 roku

 

Dodatkowe kwalifikacje:

  • nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • instruktor tańca i rytmiki
  • animator zabaw dziecięcych

zainteresowania: taniec ludowy, folklor, jazda konna;

sukcesy: działania, które wyzwalają w uczniach poczucie radości i zadowolenia, pozwalają pokonywać własne słabości i ograniczenia, dają motywację do podejmowania kolejnych zadań to moje sukcesy;

motto: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział – a zrozumiem” /Konfucjusz/;