Kinga Gajewska-Łuszczak

  • Nauczany przedmiot: język polski
  • Stopień awansu zawodowego: stażysta
  • W Jadwidze od: 2022 roku

 

Dodatkowe kwalifikacje:

  • uczestniczka projektu: „Nauczyciel na miarę XXI wieku”;
  • technik usług kosmetycznych;

zainteresowania:

  • historia literatury polskiej do 1918 roku, poezja metafizyczna, problematyka temporalna i filozoficzna w poezji, emblematyka barokowa, filozofia egzystencjalna, aksjologia, stylistyka i analiza dzieła literackiego, gotowanie, makijaże;

 

sukcesy:

  • nieustanne wyznaczanie i realizacja życiowych celów;

 

motto:

  • „Słaby nauczyciel – opowiada. Dobry nauczyciel – wyjaśnia. Bardzo dobry nauczyciel – demonstruje. Genialny nauczyciel – inspiruje”. (William Arthur Ward)
  • „Kto chce wejść na szczyt, musi zaczynać od dołu, a potem iść krok za krokiem, nie przyspieszając go. Zły to taternik czy alpinista, który zaczyna wspinaczkę w góry od zrywu i wielkiego wysiłku. Dobry – idzie krok za krokiem, powoli, spokojnie”. (Stefan Kardynał Wyszyński)
  • „Miłość porusza się na dwóch nogach: jedną z nich jest miłość do Boga, drugą do ludzi. Rób wszystko, żebyś nie kuśtykał, ale biegnij na obu do samego Boga” (św.Augustyn);