Krzysztof Niedźwiedź

 • Nauczany przedmiot: historia, WOS (szkoła podstawowa i liceum)
 • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
 • W Jadwidze od: 2006 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

 • magister politologii
 • egzaminator maturalny
 • specjalista w dziedzinie samorządu i polityki lokalnej

Inna działalność:

 • wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z metodologii historii
 • współpraca z Centrum Konsultacji Edukacyjnej „Absolwent”

Inne funkcje w szkole:

 • wychowawca klasy 1A-4A LO (2019-2023)
 • opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • opiekun radnych w Młodzieżowej Radzie Miasta

zainteresowania:  muzyka (rockowa i klasyczna), dobra książka (literatura faktu, political fiction, reportaż, historia, poezja) kino, fotografia, sport;

sukcesy: w zakresie zawodowym: finaliści konkursów kuratoryjnych i olimpiad przedmiotowych;