Luiza Kołodziejczyk

  • Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2011 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

  • instruktor koszykówki
  • instruktor fitness

zainteresowania: koszykówka, muzyka, film