Magdalena Berezecka

  • Nauczany przedmiot: język angielski (liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
  • W Jadwidze od:  2019 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

  • egzaminator egzaminu gimnazjalnego i maturalnego
  • opiekun praktyk pedagogicznych

Inna działalność:

  • działalność charytatywna

zainteresowania: podróżowanie i języki obce

sukcesy: finaliści i laureaci konkursów kuratoryjnych