Maria Karwowska

  • Nauczany przedmiot: pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający
  • Stopień awansu zawodowego: stażysta
  • W Jadwidze od: 2022 roku

 

Inne funkcje w szkole:

  • opieka popołudniowa;

 

Dodatkowe kwalifikacje:

  • pedagog wczesnoszkolny, przedszkolny i szkolny (elementy terapii pedagogicznej);