Mateusz Dobek

  • Nauczany przedmiot: geografia (w szkole podstawowej i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
  • W Jadwidze od: 2015 roku

Inne funkcje w szkole:

  •  wychowawca klasy 1B-3B LO (2017-2020)

Inna działalność:

  • adiunkt w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii UMCS;

zainteresowania:  książki, muzyka;