Mateusz Dobek

  • Nauczany przedmiot: geografia (w szkole podstawowej i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
  • W Jadwidze od: 2015 roku

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca klasy 2B (2018/2019)

Inna działalność:

  • adiunkt w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii UMCS;

zainteresowania: książki, muzyka;