Olga Rodzik

  • Nauczany przedmiot: geografia (w szkole podstawowej i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
  • W Jadwidze od: 2019 roku

Inne funkcje w szkole:
wychowawca klasy 1C-4C LO (2020/2024)