Robert Sędzielewski

 • Nauczany przedmiot: matematyka
 • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
 • W Jadwidze od:  roku 2020

Inne funkcje w szkole:

 • wychowawca klasy 1A-4A LO (2021/2025)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Filozofia Przyrody Nieożywionej – studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1990

 • Studia podyplomowe z nauczania matematyki na Uniwersytecie Warszawskim 2008

 • Egzaminator maturalny z matematyki od 2005

 • 30-letni staż pracy jako nauczyciel matematyki: SP2, SP31, Pallotyńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego, Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące  im. św. Dominika Guzmana.

zainteresowania: 

 • Współczesne koncepcje wychowania – teoria i praktyka
 • Logika i metodologia nauk
 • filozofia nauki Ewangelizacja młodzieży w duchu Soboru Watykańskiego II
 • Turystyka, wycieczki krajoznawcze
 • muzyka, teatr, literatura i malarstwo XX wieku