Stanisław Koczwara

  • Nauczany przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia techniczne – elektroniczne (szkoła podstawowa)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 1997 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

  • podyplomowe studia WOS

zainteresowania:  historia, polityka, żeglarstwo, turystyka