Tomasz Buczek

  • Nauczany przedmiot: biologia, przyroda (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
  • W Jadwidze od: 1997 roku

Inne funkcje w szkole:

  • opiekun koła biologicznego;

Inna działalność:

od wielu lat prowadzę badania z zakresu ekologii i ochrony ptaków oraz działalność na rzecz ochrony torfowisk (43 prace naukowe i popularnonaukowe, 25 dokumentacyjnych i ekspertyz). Zwieńczeniem moich blisko 25-letnich zainteresowań ornitologicznych jest współautorstwo, wydanego w 2005 roku „Atlasu ptaków lęgowych Lubelszczyzny”, jestem projektodawcą 3 obszarów Natura 2000;

sukcesy:  sukcesy mierzę każdym szkolnym dniem, w którym mogę choć trochę przybliżyć moim uczniom piękno i złożoność świata przyrody, w którym mogę im pomóc w realizacji marzeń i ambicji. Jestem dumny, że mogę pracować w zawodzie, który nieprzerwanie od 5 (!) pokoleń wykonują moi przodkowie. Mój wielki sukces to również moja rodzina

motto: „Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz co ci się trafi”- (Forrest Gump),”Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i przewiduj skutki”(Owidiusz)

zainteresowania: ekologia ptaków i ochrona obszarów torfowiskowych. W kręgu moich zainteresowań są również zwierzęta zwłaszcza ptaki w symbolice dawnych Słowian oraz w mitologii starożytnej Grecji i Rzymu