Waldemar Berej

  • Nauczany przedmiot: fizyka
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2019 roku