Wojciech Władek

  • Nauczany przedmiot: Muzyka  (w szkole podstawowej)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od:  roku 2019

Dodatkowe kwalifikacje:

  • Podyplomowe studia z muzykoterapii

zainteresowania: muzyka, fortepian, jazz, sport

sukcesy: zwycięstwa uczniów na wojewódzkich, ogólnopolskich i
międzynarodowych konkursach muzycznych