Zbigniew Karczmarczyk

  • Nauczany przedmiot: matematyka (liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2007 roku

sukcesy:  wielu finalistów i laureatów w konkursach matematycznych i olimpiadzie matematycznej;