Zbigniew Radecki

  • Nauczany przedmiot: Informatyka (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2002 roku

Inne funkcje w szkole:

  • administrator szkolnego dziennika elektronicznego;
  • administrator szkolnej sieci internetowej;
  • serwisowanie sprzętu komputerowego;
  • rozwiązywanie problemów obsługi aplikacji komputerowych;
  • wdrażanie nowych technologii w edukacji;

motta:  …co nam po fenomenalnych narzędziach technicznych, jeśli będą one używane przez ludzi do krzywdzenia; problem „krótkowzroczności” poznania >> gdzie byłem 100 lat temu, gdzie będę za 100 lat? >> nasze życie w perspektywie miliardów lat wszechświata wydaje się jedynie błyskiem;  szukać i polubić to, co jest rzeczywiście dobre i oduczyć się złych nawyków, to na pewno nie zaszkodzi; „Plus ratio quam vis”;

zainteresowania:  możliwości i granice rozwoju technologicznego, sens i przekaz w informacji, nauka jako dziedzina stawiania hipotez i ich rzetelnej (niezależnej od grantów) weryfikacji, filozofia, teoria poznania (szczególnie fenomenologia); religie świata, etyka, sztuka (szczególnie muzyka, malarstwo), jednym zdaniem wszystko co jest: prawdziwe, dobre i piękne 🙂 ;