Zbigniew Radecki

  • Nauczany przedmiot: Informatyka (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2002 roku

Inne funkcje w szkole:

  • administrator szkolnego dziennika elektronicznego
  • administrator szkolnej sieci internetowej
  • serwisowanie sprzętu komputerowego
  • rozwiązywanie problemów obsługi aplikacji komputerowych
  • wdrażanie nowych technologii w edukacji

motta:  …co nam po fenomenalnych narzędziach technicznych, jeśli będą one używane przez ludzi do zadawania zła, krzywdzenia innych i zatruwania jadem nienawiści; …w relacjach z innymi ludźmi nie należy komplikować życia ponad to, co konieczne; problem “krótkowzroczności”: gdzie byłem 100 lat temu, gdzie będę za 100 lat?; …niedoścignionym wzorem do naśladowania i wyzwaniem dla inteligencji człowieka są “przypadkowe prawa ślepej natury”; …”nie wyobrażam sobie życia bez muzyki”;

zainteresowania:  możliwości i granice rozwoju technologicznego, sens i przekaz w informacji, nauka (z akcentem na astronomię), przyroda (szczególnie fenomen życia i sposoby naturalnego zapisu informacji), filozofia, religie świata, historia cywilizacji, etyka, szeroko pojęta sztuka (szczególnie muzyka , malarstwo, teatr + opera), fantastyka, sport (z akcentem na F1), modelarstwo, zdrowe życie i inne;