Olga Podolak
Administracja Małej Jadwigi
Renata Adasik
Edukacja Wczesnoszkolna
Paweł Bartoszewski
Religia
Joanna Berej
Język Angielski
Waldemar Berej
Fizyka
Magdalena Berezecka
Język Angielski
Anna Bocian
Pedagog
Iwona Bogusz
Język Angielski
Aleksandra Borzęcka-Sagan
Zajęcia rewalidacyjne
Tomasz Buczek
Biologia