Aktualności

Spotkanie adwentowe 2018 w Jadwidze

Zapraszamy na SPOTKANIE ADWENTOWE dnia 4.12.2018 (wtorek) w górnej sali gimnastycznej.

10:50 – Szkoła Podstawowa
11:50 – Liceum
12:50 – Gimnazjum i Goście (Liceum im. W.Kazimierza)

Wskazówki techniczne:

  • Całość spotkania trwa ok. 30 min., po czym, uczniowie wracają do klas na lekcje wg planu.
  • W akademii mogą nie brać udziału uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii. Pozostają oni pod opieką nauczyciela.

Katecheci