Indeksy KUL dla naszych laureatów

Informujemy, że nasza uczennica Jagna Bogusz z klasy 3A liceum została Laureatem w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy pt. „Ciekawi świata”, zaś Michał Rożnowski z klasy 3B i Wojciech Gągała z klasy 3C zostali Laureatami w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy pt. „Nikt nie jest samotną wyspą – o potrzebie relacji”. Obydwa konkursy zostały organizowane przez IV Liceum Ogólnokształcące […]

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 >> regulacje prawne (19.05.2020)

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Egzamin maturalny pisemny W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie […]

Rekrutacja stypendystów do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Do 30 czerwca 2020 trwa rekrutacja zdolnych uczniów do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, w obozach naukowych, stażach badawczych i seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomaga też finansowo w realizacji działań służących […]

Ważny komunikat dotyczący Konkursu Matematycznego KANGUR

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz jest następujący (w zależności od kategorii): STUDENT >> 22.05.2020, godz. 14:30 i 28.05.2020 (czwartek), godz. 16:30 JUNIOR >> 22.05.2020, godz. 16:30 i  29.05.2020 (piątek), godz. 16:30 KADET […]

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 (WYCIĄG) Sekcja 1. ZDAJĄCY ORAZ INNE OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZANIU EGZAMINÓW 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść […]