Archiwum kategorii: Bieżące

Nauczanie zdalne w Jadwidze do 8.11.2020

Informujemy, że do dnia 8.11.2020 zajęcia w klasach 4-8 SP oraz w klasach LO odbywają się w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. Etap szkolny konkursów kuratoryjnych (polonistyczny, matematyczny, języka hiszpańskiego i języka niemieckiego) odbędzie się w naszej szkole w terminie późniejszym (po 8.11.2020). Harmonogram 2 etapu konkursów ulegnie również zmianie i odbędą się […]

Zajęcia zdalne w dniach 15-16.10.2020 w Małej Jadwidze

W związku z wystąpieniem w szkole potwierdzonego przypadku Sars-Cov-2 informujemy, że zajęcia w klasach 0-2 SP zostają zawieszone w dniach 15-16.10.2020 (czwartek, piątek) i odbywają się zdalnie przy pomocy Microsoft Teams wg obowiązującego tygodniowego planu zajęć.

Zajęcia zdalne w dniach 15-19.10.2020 – aktualizacja

W związku z wystąpieniem w szkole potwierdzonego przypadku Sars-Cov-2 informujemy, że zajęcia w klasach 4-8 SP, 1Ln-2Ln i 1-3LO zostają zawieszone w dniach 15-19.10.2020 (czwartek, piątek i poniedziałek) i odbywają się zdalnie przy pomocy Microsoft Teams wg obowiązującego tygodniowego planu zajęć i dotychczasowego szkolnego rozkładu dzwonków. Lekcje trwają od 30 do 45 minut (decyduje nauczyciel […]

Zmiana organizacji zajęć w związku z SARS-CoV-2

W związku z wystąpieniem w naszej szkole potwierdzonego wynikami badań przypadku zakażenia SARS-CoV-2 u ucznia klasy III LO, uczniowie klas III A, B, C liceum pozostają w domu na zdalnym nauczaniu od 9 września do dnia 14 września 2020. Pozostałe klasy liceum oraz wszystkie klasy szkoły podstawowej uczęszczają na zajęcia do szkoły zgodnie z obowiązującym […]

Stypendia w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”

Informujemy, iż w dniu 1 września 2020 rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie. Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami klas VII lub […]

Zaproszenie do „Przystani Książek”

Pod nową nazwą „PRZYSTANI KSIĄŻEK” powracamy ze starą już w naszej szkole tradycją współtworzenia co rok nowego, wymiennego księgozbioru Jadwigi. W „Przystani Książek” mile witani będą wszyscy, którzy zechcą wypożyczyć szkolnej bibliotece co najmniej jedną własną, atrakcyjną i wartościową książkę, w zamian zyskując dostęp do tych, które przynoszą inni. Przypominamy, że biblioteka jedynie nadzoruje wymianę […]

Rekolekcje Wielkopostne

Rekolekcje Wielkopostne Dla  4 i 5 klas Szkoły Podstawowej  Im. Królowej Jadwigi  27-29 marca 2019 r. prowadzone przez Siostrę Izajaszkę-Karmelitankę . Każdego dnia uczniowie wychodzą ze szkoły o 8:20 do kościoła bł.bpa Gorala na ul. Popiełuszki. Rekolekcje kończą się o 10:30 w kościele i potem uczniowie wracają do szkoły na lekcje.