Archiwum kategorii: Aktualności

Msza na zakończenie roku szkolnego w Jadwidze

W dniu 26 czerwca 2019 (piątek) o godz. 8:30 w kościele bł. Władysława Gorala, na ul. J.Popiełuszki zostanie odprawiona Msza Święta w intencji naszej szkoły. Zapraszamy uczniów, nauczycieli i pracowników Jadwigi!

Unia która mierzy wyżej – warsztaty europejskie

„Unia, która mierzy wyżej”; pod takim hasłem odbyły się tegoroczne warsztaty europejskie. Warsztaty te miały na celu zachęcenie młodych obywateli do pogłębiania wiedzy z zakresu integracji europejskiej oraz rozumienia znaczenia wytycznych Politycznych Komisji Europejskich na kadencję 2019-2024. Ich celem jest stworzenie świadomego społeczeństwa wewnątrz Unii Europejskiej. Dużą część warsztatów poświęcono na przedstawienie idei Europejskiego Zielonego […]

Rekrutacja stypendystów do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Do 30 czerwca 2020 trwa rekrutacja zdolnych uczniów do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, w obozach naukowych, stażach badawczych i seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomaga też finansowo w realizacji działań służących […]

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 (WYCIĄG) Sekcja 1. ZDAJĄCY ORAZ INNE OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZANIU EGZAMINÓW 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść […]

Uwaga: aktualizacja planów zajęć w Jadwidze!

Uwaga! Po zakończeniu zajęć przez Maturzystów nastąpiła zmiana w ramówce drugiego semestru 2019/2020. Nowe plany zajęć są już dostępne na stronie szkoły (link bezpośredni poniżej). Obowiązują one od 4 maja 2020 (poniedziałek). Plany zajęć

Informacje dotyczące elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020

Informujemy rodziców i uczniów klas 8 SP, że wykaz wszystkich szkół ponadpodstawowych znajdują się na stronie: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/ Informujemy również o terminach naboru: 11.05.2020 (godz. 8:00) – 23.06.2020 (godz. 15:00) Rejestracja kandydatów oraz wybór preferencji 26.06.2020 – 30.06.2020 (godz. 15:00) Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 13.07.2020 Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia Z uwagi na obecną sytuację […]

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty i maturalnego

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca 2020. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów. Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie […]