Informacja w spawie lekcji zdalnych w Jadwidze

Informujemy, że od 27 października 2020 (wtorek) wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej i Liceum im. Królowej Jadwigi podczas lekcji zdalnych są zobowiązani do przygotowania na swoich komputerach uczniowskich mikrofonu i kamery oraz aktywować je każdorazowo na prośbę nauczyciela w trakcie zajęć. Problemy techniczne z tym związane należy zgłaszać przed zajęciami Wychowawcom klas drogą elektroniczną.

Nauczanie zdalne w Jadwidze do 8.11.2020

Informujemy, że do dnia 8.11.2020 zajęcia w klasach 4-8 SP oraz w klasach LO odbywają się w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. Etap szkolny konkursów kuratoryjnych (polonistyczny, matematyczny, języka hiszpańskiego i języka niemieckiego) odbędzie się w naszej szkole w terminie późniejszym (po 8.11.2020). Harmonogram 2 etapu konkursów ulegnie również zmianie i odbędą się […]

Zajęcia w trybie zdalnym w Jadwidze

Informujemy, że od 20.10.2020 (wtorek) do 23.10.2020 (piątek) zajęcia w klasach 4-8 SP odbywają się w trybie zdalnym przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. Szkolne etapy konkursów kuratoryjnych dla SP odbywają się w naszej szkole zgodnie z kalendarzem w dolnej sali gimnastycznej z zachowaniem reżimu sanitarnego (21.10.2020 – konkurs z geografii, 22.10.2020 – konkurs z historii). […]

Zmiana organizacji pracy szkoły od 20.10.2020

W związku z wystąpieniem u dwóch uczniów klas „0” i kolejnych trzech nauczycieli potwierdzonych przypadków Sard-Cov-2 informujemy, że zajęcia stacjonarne w klasach 0-2 SP zostają zawieszone do piątku 23.10.2020 i odbywać się będą zdalnie przy pomocy Microsoft Teams. Dodatkowo informujemy, że od 20.10.2020 na terenie Lublina obowiązuje strefa czerwona, w związku z czym zajęcia obywać […]

Zajęcia zdalne w dniach 15-16.10.2020 w Małej Jadwidze

W związku z wystąpieniem w szkole potwierdzonego przypadku Sars-Cov-2 informujemy, że zajęcia w klasach 0-2 SP zostają zawieszone w dniach 15-16.10.2020 (czwartek, piątek) i odbywają się zdalnie przy pomocy Microsoft Teams wg obowiązującego tygodniowego planu zajęć.

Zajęcia zdalne w dniach 15-19.10.2020 – aktualizacja

W związku z wystąpieniem w szkole potwierdzonego przypadku Sars-Cov-2 informujemy, że zajęcia w klasach 4-8 SP, 1Ln-2Ln i 1-3LO zostają zawieszone w dniach 15-19.10.2020 (czwartek, piątek i poniedziałek) i odbywają się zdalnie przy pomocy Microsoft Teams wg obowiązującego tygodniowego planu zajęć i dotychczasowego szkolnego rozkładu dzwonków. Lekcje trwają od 30 do 45 minut (decyduje nauczyciel […]