Bezpieczeństwo w Jadwidze w związku z obecną sytuacją epidemiczną

Zgodnie w wytycznymi sanitarnymi MEiN, MZ i GIS informujemy że: w szkole mogą przebywać uczniowie, nauczyciele i pracownicy bez objawów infekcji; w przestrzeni wspólnej szkoły (korytarz) obowiązuje noszenie maseczek; rekomendowane jest częste wietrzenie sal lekcyjnych, częste mycie i dezynfekcja rąk; Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem >> link <<

Ogólnopolski Program Kumulacja Aktywności w Jadwidze

Informujemy, że w naszej szkole będzie realizowany Ogólnopolski Program Kumulacja Aktywności. Program ten ma za zadanie zachęcać młodzież do podejmowania szeroko pojętej aktywności fizycznej poprzez promowanie ruchu i zdrowego trybu życia, poprzez dawanie unikalnej szansy na trening pod okiem utytułowanych sportowców – olimpijczyków, mistrzów świata, Europy, Polski oraz trenerów. Uczniowie mają możliwość pracy bezpośrednio z […]

Jestem bezpieczny – próbny alarm przeciwpożarowy

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszej szkole w dniu 15.09.2021r. zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i dzieci z budynku szkoły. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań  w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki.  W ćwiczeniach wzięli udział wszyscy uczniowie […]

Matura 2022 – deklaracja wstępna

Informuję, że ostateczny termin złożenia do Dyrektora szkoły wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 mija w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2021 (czwartek). Deklarację należy złożyć (wydrukowaną po obu stronach kartek) w formie wypełnionej elektronicznie. Wersja edytowalna znajduje się na stronie OKE  >> link >>. Bardzo proszę o dokładne wypełnienie deklaracji i własnoręczne […]

MATURA 2022 – procedury i komunikaty

Szczegółowe procedury i komunikaty przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021-2022 znajdują się pod linkami poniżej: sposób organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego >> link >> harmonogram egzaminów >> link >> dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu >> link >> przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający >> link >> systemy operacyjne, programy i języki programowania […]

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” >> nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne do 22 września 2021. Informujemy rodziców uczniów naszej szkoły, że rusza nabór wniosków o stypendium. Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2021/2022 – 578 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. […]

Kolejny sukces matematyczny w Jadwidze

Z radością informujemy, że Konstanty Smolira, uczeń klasy 2Cn naszego liceum na XV ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ OLIMPIADZIE MATEMATYCZNEJ, która odbyła się 26 sierpnia 2021 w ZAGRZEBIU zdobył SREBRNY MEDAL, natomiast sześcioosobowa reprezentacja Polski, której Konstanty był członkiem, wygrała olimpiadę zdobywając ZŁOTY MEDAL! Poniżej link do wyników olimpiady: https://memo2021.math.hr/competition-results/ Serdecznie gratulujemy Kostkowi i jego nauczycielom: Iwonie Kusz oraz […]

Plany zajęć na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że w zakładce BIEŻĄCE > PLANY ZAJĘĆ dostępne są plany zajęć dla SZKOŁY PODSTAWOWEJ i LICEUM, które będą obowiązywać od 2 września 2021 [czwartek]!