HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021

Informujemy, że E8 2021 odbędą się w naszej szkole wg następującego harmonogramu: 25.05.2021 (wtorek) – JĘZYK POLSKI 09:00 – 11:00 – uczniowie bez dostosowań (GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA) 09:00 – 12:00 – uczniowie z dostosowaniami (DOLNA SALA GIMNASTYCZNA)   26.05.2021 (środa) – MATEMATYKA 09:00 – 10:40 – uczniowie bez dostosowań (GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA) 09:00 – 11:30 […]

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2021

Na egzaminie ósmoklasisty w dniach 25-27.05.2021 obowiązują następujące zasady: Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Rodzic/Prawny opiekun NIE może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w […]

Apel o pomoc dla Mai

Zwracamy się z apelem do społeczności szkolnej o pomoc dla chorej na białaczkę Mai. Maja w trybie natychmiastowym została zakwalifikowana na terapię CAR-T Cell we Wrocławiu. W poniedziałek zostanie przewieziona transportem medycznym do szpitala, gdzie zostaną jej pobrane komórki macierzyste do terapii. Terapia jest bardzo kosztowna i została wyceniona na 1,3 mln złotych. Do końca […]

AKCJA „UWAGA JEŻE”

Uczniowie z Naszej szkoły są nie tylko inteligentnymi i błyskotliwymi młodymi ludźmi, co pokazują wyniki różnych olimpiad i konkursów przedmiotowych, ale również mają wielkie serca. Bardzo często i z zaangażowaniem przyłączają się do wszelkich akcji charytatywnych. Tym razem z inicjatywy Pani Anny Stelmaszek dzieci postanowiły dołączyć do ogólnopolskiej akcji „Uwaga jeże”, która zwraca uwagę na […]

MATURA 2021 – SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

04.05.2021 (WTOREK) 09:00 – 11:50 – JĘZYK POLSKI (poziom PODSTAWOWY): >> OD 08:30 (godzina wejścia): ZDAJĄCY BEZ WYDŁUŻONEGO CZASU EGZAMINU – GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA (boczne wejście po lewej stronie – podjazd), w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A (OD kodu A06), 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci) 09:00 – 12:20 – JĘZYK POLSKI (poziom PODSTAWOWY): >> […]

MATURA 2021 – ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE

Na pisemnym egzaminie maturalnym w dniach 04-19.05.2021 obowiązują następujące zasady: 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. 2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga […]

SUKCES NASZYCH LICEALISTÓW W OLIMPIADZIE „O DIAMENTOWY INDEKS AGH”

Z satysfakcją informujemy, że w gronie laureatów i finalistów XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” znalazło się aż 19 uczniów Jadwigi. W dziedzinie: MATEMATYKA LAUREACI: Emilia Dębicka, Marek Lisowski, Jakub Kuzioła (3C), Korneliusz Obarski, Błażej Osmałek (2C), Konstanty Smolira (1Cn) FINALIŚCI: Piotr Maksymiuk (2C) [nauczyciel przygotowujący: Iwona Kusz] FIZYKA LAUREACI: Marek Lisowski, (3C), Korneliusz […]

Nauczanie hybrydowe w Jadwidze

Informujemy, że od 17 maja 2021 w szkole rozpoczną się zajęcia stacjonarne wg planu nauczania hybrydowego. Podajemy harmonogram poniżej: tydzień 17.05-21.05.2021 (poniedziałek-piątek) – nauczanie stacjonarne: klasy 4a, 5a, 6a, 7a, 7b, 7c, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F; – nauczanie zdalne: klasy 8a, 8b, 1An, 1Bn, 1Cn, 2An, 2Bn, 2Cn, 2Dn, 2En; tydzień 24.05-28.05.2021 24.05.2021 […]