Informacje dotyczące elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020

Informujemy rodziców i uczniów klas 8 SP, że wykaz wszystkich szkół ponadpodstawowych znajdują się na stronie: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/ Informujemy również o terminach naboru: 11.05.2020 (godz. 8:00) – 23.06.2020 (godz. 15:00) Rejestracja kandydatów oraz wybór preferencji 26.06.2020 – 30.06.2020 (godz. 15:00) Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 13.07.2020 Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia Z uwagi na obecną sytuację […]

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty i maturalnego

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca 2020. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów. Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie […]

Przedłużenie kształcenia na odległość w szkołach i placówkach edukacyjnych

Do 24 maja 2020 przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia 2020 Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu […]

39 TYTUŁÓW FINALISTÓW OLIMPIAD w naszym liceum!

OGROMNE BRAWA DLA NASZYCH LICEALISTÓW ZA ZDOBYCIE 38 TYTUŁÓW FINALISTÓW OLIMPIAD ORAZ 1 TYTUŁU KONKURSU ARTYSTYCZNEGO Z przyjemnością informujemy, że w bieżącym roku szkolnym nasi licealiści zdobyli aż 38 tytułów finalisty. W związku z wydanym przez MEN z dn. 25 marca 2020 rozporządzeniem, wśród uczestników zakwalifikowanych do zawodów trzeciego stopnia Olimpiady przeprowadzonej w roku szkolnym […]