Mikołaj w Jadwidze

W najbliższych dniach w naszej szkole gościć będziemy Świętego Mikołaja! Klasy zainteresowane spotkaniem z Mikołajem proszone są o kontakt z Sorem Krzysztofem Niedźwiedziem!

Samorząd Uczniowski