Pomóżmy dzieciom z Przybysławic!

Sztab akcji POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ w naszej szkole nadal działa!

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy już wspomogli Akcję, oraz tym, którzy mają taki zamiar. Zachęcamy do włączenia się w dzieło pomocy dzieciom z Domu Dziecka w Przybysławicach. Tylko do 21 grudnia 2018 do pudeł zlokalizowanych na korytarzu szkolnym naprzeciwko sali 18. Zbieramy, zgodnie z regulaminem i ideą Akcji PDPZ wyłącznie dary rzeczowe, takie jak: artykuły szkolne, papiernicze, przybory szkolne, gry, zabawki, środki czystości, odzież, obuwie, żywność długoterminową, słodycze.

Serdecznie zachęcamy do udziału w tej szlachetnej inicjatywie!

Piotr Polakowski