Aktualności

Rafał Budzyński finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W dniach 31.05.19 – 2.06.19 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie odbył się finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Nasz tegoroczny maturzysta w wyniku tych trzydniowych zmagań uzyskał tytuł finalisty Olimpiady.
Udział w finale nie był równoznaczny z uzyskaniem tytułu finalisty, a jedynie ok 60% uczestników uzyskała tytuł laureata lub finalisty. Dla szczęśliwych posiadaczy tytułu organizator zagwarantował poza nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi również zwolnienia z rekrutacji z wybranych kierunków uczelni wyższych.
Rafał jest pierwszym w naszej szkole finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Tematyka olimpiady jest niezwykle rozległa, zaś wymagania szerokie, gdyż wymagające wiedzy teoretycznej i umiejętności technicznych. Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Zapraszamy do udziału w tej olimpiadzie młodsze roczniki.
Rafał Wielkie Gratulacje!!!

Krzysztof Niedźwiedź