Aktualności

Wyniki Egzaminu ósmoklasisty 2019

Wyniki Egzaminu ósmoklasisty 2019 >>

>> j.polski >> nasza szkoła 81% pkt na 63% w Polsce;
>> matematyka >> nasza szkoła 79% pkt na 45% w Polsce;
>> j.angielski >> nasza szkoła 94% pkt na 59% w Polsce;

Średnia szkoły 85% pkt w stosunku do średniej krajowej 56%.
Jest to wynik o 29 punktów % wyższy!

Gratulujemy wszystkim 58 zdającym Uczniom i ich Nauczycielom

Dyrekcja