Egzamin Ósmoklasisty 2020

Szczegółowe informacje o:

  1. sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
  2. harmonogramie egzaminów
  3. dostosowaniach warunków i form przeprowadzenia egzaminu
  4. przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
  5. zwolnieniach z egzaminu uczniów z tytułem laureata lub finalisty
  6. komunikacie MEN w sprawie olimpiad przedmiotowych, zwalniających z egzaminu

Dostępne są na stronie OKE w Krakowie >> link
Prosimy o dokładne  zapoznanie się z organizacją egzaminu i komunikatami.

Anna Lamch