Matura 2020

MATURA 2020
Szczegółowe informacje o:

  1. sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego,  w roku szkolnym 2019/2020 
  2. harmonogramie egzaminów
  3. dostosowaniach warunków i form przeprowadzenia egzaminu
  4. przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
  5. systemach operacyjnych, programach użytkowych, językach programowania w przypadku egzaminu z informatyki
  6. MEN w sprawie olimpiad przedmiotowych, zwalniających z egaminu

Dostępne są na stronie OKE w Krakowie >> tutaj
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z organizacją egzaminu i komunikatami.

Anna Lamch