Aktualności

Zarządzenie Dyrektora nr 1/10/2019 w sprawie bezpieczeństwa uczniów

Uczniów wszystkich klas Prywatnej Szkoły Podstawowej i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych, w tym przerw, bez zgody nauczyciela dyżurującego, nauczyciela przedmiotu, wychowawcy, dyrekcji.

Dyrektor szkoły
Małgorzata Grzechnik