Aktualności

Ewaluacja problemowa w Jadwidze

Informujemy, że w dniach 5-12 marca 2020 w Prywatnej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Lublinie zostanie przeprowadzona przez zespół wizytatorów Lubelskiego Kuratora Oświaty ewaluacja problemowa w zakresie wymagań:

  • Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne;
  • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji;
  • Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

Dyrekcja